Teams Cast Away

Teamscastaway Sensong 5 finale med Erik Schjenken

June 02, 2023 Kai Stenberg Season 5 Episode 8
Teamscastaway Sensong 5 finale med Erik Schjenken
Teams Cast Away
More Info
Teams Cast Away
Teamscastaway Sensong 5 finale med Erik Schjenken
Jun 02, 2023 Season 5 Episode 8
Kai Stenberg

Velkommen til sesongfinale for sesong 5. Denne gang har jeg fått med meg Erik Schjenken hvor vi snakker om:
- Hva får en som er 50 til å begynne med Triathlon
- Hvorfor gå på skitur 17.mai  når det knapt er snø, og når du kommer fram til der målet er så kunne du kjørt bil dit.
- Hva motiverer en til å begynne med dette.
- Når man skal drive med Triathlon, så er det viktig å kunne svømme.

Nå er det sommer, så høres vi slutten av august for Sesong 6

Show Notes

Velkommen til sesongfinale for sesong 5. Denne gang har jeg fått med meg Erik Schjenken hvor vi snakker om:
- Hva får en som er 50 til å begynne med Triathlon
- Hvorfor gå på skitur 17.mai  når det knapt er snø, og når du kommer fram til der målet er så kunne du kjørt bil dit.
- Hva motiverer en til å begynne med dette.
- Når man skal drive med Triathlon, så er det viktig å kunne svømme.

Nå er det sommer, så høres vi slutten av august for Sesong 6