Teams Cast Away

TeamsCastAway S5 E5 med Viva Exporer og MVP Merethe Stave

March 08, 2023 Kai Stenberg Season 5 Episode 5
TeamsCastAway S5 E5 med Viva Exporer og MVP Merethe Stave
Teams Cast Away
More Info
Teams Cast Away
TeamsCastAway S5 E5 med Viva Exporer og MVP Merethe Stave
Mar 08, 2023 Season 5 Episode 5
Kai Stenberg

Velkommen til episode nummer 40 (vi har kakebakgrunn) fra TeamsCastAway. Med meg denne gangen har jeg Merethe Stave. 
Sammen har vi snakket om Viva og hva det kan gjøre for deg og din organisasjon. Så har jeg funnet ut at ORK i Viva ikke har noen med Ringenes Herre å gjøre.
Vi kommer med en masse tips og ikke minst kan vi anbefale denne videoen https://www.linkedin.com/posts/kevmcdonnell_defining-okrs-for-viva-explorers-activity-7037349822684647424-yfBp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
med Kevin MCDonnell og Ståle Hansen der de forklarer ORK med mer rundt Viva Goals.
Vi er innom Viva Engage (farvel Yammer) og ikke minst nytten av Viva Learning.

Show Notes

Velkommen til episode nummer 40 (vi har kakebakgrunn) fra TeamsCastAway. Med meg denne gangen har jeg Merethe Stave. 
Sammen har vi snakket om Viva og hva det kan gjøre for deg og din organisasjon. Så har jeg funnet ut at ORK i Viva ikke har noen med Ringenes Herre å gjøre.
Vi kommer med en masse tips og ikke minst kan vi anbefale denne videoen https://www.linkedin.com/posts/kevmcdonnell_defining-okrs-for-viva-explorers-activity-7037349822684647424-yfBp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
med Kevin MCDonnell og Ståle Hansen der de forklarer ORK med mer rundt Viva Goals.
Vi er innom Viva Engage (farvel Yammer) og ikke minst nytten av Viva Learning.