Teams Cast Away

TeamsCastAway S5 E2 med Alexander Renberg

January 18, 2023 Kai Stenberg Season 5 Episode 2
TeamsCastAway S5 E2 med Alexander Renberg
Teams Cast Away
More Info
Teams Cast Away
TeamsCastAway S5 E2 med Alexander Renberg
Jan 18, 2023 Season 5 Episode 2
Kai Stenberg

I denne episoden blir vi forstyrret av "lytt til radio" da sivilforsvaret hadde øvelse. Men episode ble det. 
Vi snakker om nyheter, webinar invitasjon, lisenser for MTR osv.
Mye saker og litt læring for alle håper jeg på.
Vil du være gjest send mail til podcast@teamscastaway.no

Show Notes

I denne episoden blir vi forstyrret av "lytt til radio" da sivilforsvaret hadde øvelse. Men episode ble det. 
Vi snakker om nyheter, webinar invitasjon, lisenser for MTR osv.
Mye saker og litt læring for alle håper jeg på.
Vil du være gjest send mail til podcast@teamscastaway.no